Виконано замовлення на перевезення автомобільного парку